27 تير 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | معلولیت های ذهنی و روانی |
+ Zoom

  معلولیت های ذهنی و روانی ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن


سالانه تعداد زیادی از افراد بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن دچار مرگ و یا معلولیت های دهنی و روانی می شوند.نتایج به دست آمده از اینگونه مسمومیت بیانگر آنند که امروزه با روند رو به رشد این مسمومیت روبه رو هستیم.


سالانه تعداد زیادی از افراد بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن دچار مرگ و یا معلولیت های دهنی و روانی می شوند.نتایج به دست آمده از اینگونه مسمومیت بیانگر آنند که امروزه با روند رو به رشد این مسمومیت روبه رو هستیم.

طبق آمارهای به دست آمده متاسفانه  مرگ و میر بر اثر گازگرفتگی در کشورمان روندی تاسف بار را دنبال می کند.

نحوه ابتلا به مسمومیت گاز منوکسیدکربندر حالت عادی هنگام تنفس اکسیژن وارد ریه ها شده و سپس این اکسیژن با خون بدن انسان آغشته می شود.

اما در هنگامی که هوای تنفسی به جای اکسیژن در معرض گاز منوکسیدکربن قرار گیرد این مولکول جایگزین مولکولهای اکسیژن شده و در نتیجه با کمبود اکسیژن و خفگی  و  در نهایت مرگ فرد می باشد.

هشدار دهنده های نشت گاز به گونه ای عمل می کنند که با ورود گاز سمی منوکسیدکربن به محیط و قبل از مسمومیت فرد او را مطلع می سازند این دستگاه ها حساسیت بالایی به تمامی گازهای سمی در محیط دارند همچنین قابلیت تماس با تلفن همراه و یا ثابت را درهنگام نشت گاز را دارند.

توصیه می کنیم با نصب هشدار دهنده نشت گاز استاندارد منزل و محیط کار خود را ایمن نگه دارید

 كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه