27 تير 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | ملاقات زمستانی با مرگ |
+ Zoom

  ملاقات زمستانی با مرگ


با ورود به فصل سرما گوش شنوندگان دیگر به مرگ و میر روزانه بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن عادت کرده است.این چنین مرگ و میر اتفاق تازه ای در کشورمان نیست. امید داریم امسال با نصب هشدار دهنده نشت گاز ونوس در منزل هر ایرانی شاهد اخبار ناگوار گازگرفتگی نباشیم.


با ورود به فصل سرما گوش شنوندگان دیگر به مرگ و میر روزانه بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن عادت کرده است.مرگ و میر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن اتفاق تازه ای در کشورمان نیست.
امید داریم امسال با نصب هشدار دهنده نشت گاز ونوس در منزل هر ایرانی شاهد اخبار ناگوار گازگرفتگی نباشیم.
.
سرمای شدید و یخبندان در نقاط مختلف کشورمان در نیمه دوم سال باعث می شود از وشسایل گرمایشی استفاده کنیم. این وسایل گرمایشی با سوزاندن تولید گرما می نمایند.

در شرایطی که وسایل گرمایشی خروجی مناسبی برای خارج شدن گاز سمی منوکسیدکربن نداشته باشند گاز سمی منوکسیدکربن در محیط پخش شده و بی آنکه فرد را مطلع سازد او را دچار خفگی و  در نهایت گاز گرفتگی می نماید.

هشدار دهنده های نشت گاز دارای سنسور هایی می باشند که به محض ورود گاز سمی مانند منوکسیدکربن به محیط الارم داده و فرد را از ورود گاز سمی به منزل خود آگاه می سازند.

به همه هم وطنان عزیز توصیه می کنیم با نصب هشدار دهنده نشت گاز در منزل خود زمستان را با خیالی آسوده بگذرانیم.كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه