27 تير 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | مرگ 8 هزار ایرانی با |
+ Zoom

  مرگ 8 هزار ایرانی با گاز CO


طبق آمارهای به دست آمده در 10 سال گذشته حدود هشت هزار شهروند ایرانی بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن دچار خفگی و مرگ شده اند. لذا توجه به توصیه های ایمنی امری ضروری است.


طبق آمارهای به دست آمده در 10 سال گذشته حدود هشت هزار شهروند ایرانی بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن دچار خفگی و مرگ شده اند.  لذا توجه به توصیه های ایمنی امری ضروری است.

گاز منوکسیدکربن گازی بی بوست که در هنگا نشت آن فرد نه از طریق بوی آن و نه از طریق رنگ می تواند پی به نشت آن ببرد.

این گاز به راحتی فرد را از پای در میاورد برای جلوگیری از خفگی ناشی از گازگرفتگی بایستی در فصول سرما بیشتر نکات ایمنی را در نظر بگیریم از جمله این نکات نصب صحیح بخاری ها در منازل می باشد مه بهترین روش آن پس از نصب این است که در زمانهای گوناگون  از گرم بودن لوله بخاری اطمینان کسب کنیم.حتی اگر بخاری شما در حالت شمعک قرار دارد نیز لوله بخاری شما باید گرم باشد

جهت ایمنی بهتر منازل و محل کار خود توصیه می کنیم دستگاه هشدار دهنده نشت گاز را نصب نمایید تا هر لحظه از تنفس هوای اطراف خود باخبر باشید.

هشدار دهنده نشت گاز ونوس اولین هشدار دهنده نشت گاز هوشمند می باشد که در صفحه نمایشگر آن می توان میزان آلودگی محیط و همچنین آستانه هشدار آن را ملاحظه کنید.

هشدار دهنده نشت گاز

هشدار دهنده نشت گاز و مونواکسیدکربنكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه