27 تير 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | راهکار نجات از مسمومیت |
+ Zoom

  راهکار نجات از مسمومیت


در مسمومیت های شدید بایستی به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. چنانچه مقدور باشد تنفس با اکسیژن بر تنفس با هوای آزاد ارجعیت دارد.منوکسیدکربن در غلظت های بالا می تواند در طول چند دقیقه فرد را بکشد.


در مسمومیت های شدید بایستی به مصدوم تنفس مصنوعی داده شود. چنانچه مقدور باشد تنفس با اکسیژن بر تنفس با هوای آزاد ارجعیت دارد.اگر فکر می کنید در معرض گاز منوکسیدکربن قرار گرفته اید باید فورا از آن محیط خارج شده و هوای آزاد را تنفس نمایید بلافاصله شومینه گاز و بخاری و هرگونه ویابل در حال اشتعال را خاموش نمایید.

اگر کاملا مطمعن هستید که مشکل از منوکسیدکربن است به آتش نشانی اطلاع دهید. به صورت مکرر وسایل گازی خود را از لحاظ ایمنی چک نمایید تا از عمکرد صحیح آن با خبر باشد منوکسیدکربن در مدت چند دقیقه فرد را می کشد.

توصیه می شود برای ایمنی هر چه بیشتر وسایل گازسوز  دستگاه هشدار دهنده نشت گاز نصب نمایید

هشدار دهنده نشت گاز مجهز به سنسور های هوشمندی است که در هر لحظه در صورت انتشار هوای آلوده یا نشت گازبه شخص هوای سمی  را اطلاع می دهد 

سنسور نشت یاب گاز

سنسور نشت یاب گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه