27 تير 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | آتش سوزی و انفجار در |
+ Zoom

  آتش سوزی و انفجار در اثر نشت گاز


در اینگونه حوادث در ابتدا گاز بنا به هر دلیلی نشت می کند و فضای آشپزخانه , حمام و منزل را فرا می گیرد و سپس عواملی مانند جرقه یا شعله ای کوچک کافی است تا گاز را مشتعل سازد و سبب انفجار و آتش سوزی شود.


در اینگونه حوادث در ابتدا گاز بنا به هر دلیلی نشت می کند و فضای آشپزخانه , حمام و منزل را فرا می گیرد و سپس عواملی مانند جرقه یا شعله ای کوچک کافی است تا گاز را مشتعل سازد و سبب انفجار و آتش سوزی شود.

این علل عبارتند از:

دستکاری وسایل گازسوز

نصب وسایل گازسوز توسط افراد غیر حرفه ای

استفاده از وسایل گازسوز غیر استاندارد

نداشتن درپوش شیرهای مصرفی که بدون استفاده می باشند

فرسوده شدن شلنگ های گاز

برای جلوگیری از نشت گاز بایستی نکات ایمنی را رعایت فرمایید همچنین نصب یک دستگاه هشدار دهنده نشت گاز در منازل می تواند از ایجاد این گونه حوادث جلوگیری به عمل آورد.

هشدار دهنده نشت گاز ونوس حساسیت بالایی به کلیه گازهای قابل اشتعال داشته و در هنگام نشت گاز آلارم صادر می کند تا اشخاص را از وجود گاز سمی مطلع سازد.

هشدار دهنده نشت گاز و کربن مونواکسید

هشدار دهنده نشت گاز و کربن مونواکسیدكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه