07 بهمن 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | قاتل نامرئی را مغلوب کنیم |
+ Zoom

  قاتل نامرئی را مغلوب کنیم


برای مغلوب کردن قاتل نامرئی راهکارهایی از جمله:نصب استاندارد تجهیزات گازسوز می باشد که گاه دیده می شود افرادی که آشنایی با اصول ندارند وارد عمل می شوند که این موضوع خطرناک می باشد.که همزمان با سرد شدن هوا و استفاده از وسایل گاز سوز احتمال مسمومیت ها با منوکسیدکربن و گازگرفتگی افزایش می یابد.


برای مغلوب کردن قاتل نامرئی راهکارهایی از جمله:نصب استاندارد تجهیزات گازسوز می باشد که گاه دیده می شود افرادی که آشنایی با اصول ندارند وارد عمل می شوند که این موضوع خطرناک می باشد.که همزمان با سرد شدن هوا و استفاده از وسایل گاز سوز احتمال مسمومیت ها با منوکسیدکربن و گازگرفتگی افزایش می یابد. 

برای تامین گرمای منزل نباید به هر وسیله ای متصل شد استفاده از بخاری بدون دودکش ممنوع می باشد اینگونه بخاری ها به طور حتم باعث تولید گاز سمی منوکسیدکربن می نماید و با توجه به این که در منازل رفت و آمد کم اتفاق میوفتد و تمامی درزها بسته است در فضای بسته گاز منوکسیدکربن انتشار می یابد و مسمومیت در نتیجه مرگ را به همراه دارد.

لز دیگر موارد استفاده از گاز پیکنیکی یا بخاری های دستی می باشد که از آنها برای گرم کردن حمام استفاده می شود محیط حمام کوچک است و اکسیژن محیط نیز در مجاورت بخار آب به سمت بالا رفته در نهایت موجب سوختن ناقص و تولید گاز منوکسیدکربن شده که ایجاد خفگی می نماید.

برای پیشگیری از تمامی این حوادث توصیه به هم وطنان عزیز نصب یک هشدار دهنده نشت گاز در منازل و محل کار می باشد یک هشدار دهنده نشت گاز پاسخگوی مناسبی برای حل اینگونه حوادث  می باشد.

هشدار دهنده نشت گاز شخص را از نشت گاز مطلع می سازد و با روشن کرن سیستم های تهویه هوا به طور اتوماتیک و قطع اتوماتیک نسیر گاز از طریق شیرهای برقی مانع پیشروزی گاز کربن منوکسید می نماید.

هشدار دهنده هوشمند نشت گاز 

هشدار دهنده هوشمند نشت گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه