07 بهمن 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | هشدار دهنده نشت گاز ونوس |
+ Zoom

  هشدار دهنده نشت گاز ونوس اولین هشدار دهنده هوشمند نشت گاز


هشدار دهنده نشت گاز ونوس اولین هشدار دهنده هوشمند نشت گاز بهترین روش پیشگیری از مرگ و میر های ناشی از استشمام گاز مونواکسیدکربن


هشدار دهنده نشت گاز ونوس اولین هشدار دهنده هوشمند نشت گاز بهترین روش پیشگیری از مرگ و میر های ناشی از استشمام گاز مونواکسیدکربن قابلیت راه اندازی اتوماتیک سیستم های تهویه هوا در هنگام نشت گاز

نشت گاز نه تنها در فصول سرما بلکه در تمامی فصل ها اسنتفاده ناصحیح از آن خطراتی جبران نشدنی مانند انفجار مسمومیت و خفگی در نتیجه مرگ فردی که در معرض استشمام این گاز قرار گرفته شده است را به همراه دارد.

برای جلوگیری از این حوادث بهتر است دستگاه هشدار دهنده نشت گاز در منازل نصب گردد تا از بروز حوادث جبران نشدنی جلوگیری آید

خطر نشت گاز در هنگام استفاده از وسایل گرمایشی در سرما و سایر روزها در استفاده از گاز مصرفی در خانه وجود دارد که ملزم به رعایت اصول می باشد.

دستگاه هشداردهنده هوشمند نشت گاز 

دستگاه هشداردهنده هوشمند نشت گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه