07 بهمن 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | مسمومیت استنشاقی با منوکسیدکربن |
+ Zoom

  مسمومیت استنشاقی با منوکسیدکربن


دود ناشی از سوختن گازهای سمی گازخودروها,انفجار, آتش سوزی منجر به ایجاد گازمنوکسیدکربن یا گازکربنیک و چندین گاز دیگر را تولید می کند.در هنگام آتش سوزی دلیل اصلی مرگ افراد خفگی بر اثر ایجاد گازسمی است نه سوختگی


دود ناشی از سوختن گازهای سمی گازخودروها,انفجار, آتش سوزی منجر به ایجاد گازمنوکسیدکربن یا گازکربنیک و چندین گاز دیگر را تولید می کند.در هنگام آتش سوزی دلیل اصلی مرگ افراد خفگی بر اثر ایجاد گازسمی است نه سوختگی

گاز منوکسیدکربن در اثر سوختن ناقص مواد آلی و تجزیه آن ها مثل ذغال و چوب ازدحام در اتاق های بسته بدون وجود درزی برای رفت و آمد جریان هوا تولید می گردد.

گاز منوکسیدکربن گازی سمی و کشنده است که هیج علامتی ندارد این گاز بی رنگ و بی بواست در هنگام تنفس فرد با هموگلبین خون وی ترکیب شده و ایجاد مسمومیت می نماید.

نصب هشدار دهنده نشت گاز به علت وجود سنسور های حساسی که در آن تعبیه شده است گاز های سمی از جمله گاز منوکسیدکربن را تشخیص داده و بلافاصله آلارم می دهد این دستگاه در هنگام نشت گاز و شروع به هشدار سیستم های تهویه هوا را درمنزل نیز یه صورت اتوماتیک روشن می نماید تا هوای سالم در محوطه جریان یابد.

حسگر نشت یاب گاز

حسگر نشت یاب گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه