27 تير 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | در تعطیلات مراقب وسایل گازسوزمان |
+ Zoom

  در تعطیلات مراقب وسایل گازسوزمان باشیم!


در ایام تعطیلات نوروز همه دوست دارند به سفر بروند می بایست مراقب باشیم با بی احتیاتی خطرات نشت گاز حوادث زیادی از جمله گازگرفتگی و آتش سوزی در کمین ما هست . هنگامی که دستگاه هشدار دهنده نشت گاز را در منزل خود نصب کنیم با خیال آسوده میتوانیم به سفر خود برسیم.


در ایام تعطیلات نوروز همه دوست دارند به سفر بروند می بایست مراقب باشیم با بی احتیاتی خطرات  نشت گاز حوادث زیادی از جمله گازگرفتگی و آتش سوزی در کمین ما هست . هنگامی که دستگاه هشدار دهنده نشت گاز را در منزل خود نصب کنیم با خیال آسوده میتوانیم به سفر خود برسیم. سنسور هشداردهنده نشت گاز شمارا از انتشار گاز با خبر میسازد این دستگاه با تماس تلفنی به تلفن همراه شما در هر کجا باشید شما را مطلع میسازد . این دستگاه دارای قابلیت شناسایی گاز منوکسید کربن میباشد

میبایست توجه داشته باشیم و تعطیلات را به خود و خانواده خود تلخ نکنیم و بیشترین لذت را از این ایام ببریم .

 

دستگاه هشدار دهنده نشت گاز حساسیت بالا به کلیه گازهای قابل اشتعال و سمی دارد این دستگاه قابل نصب در هر شرایط آب و هوایی دارد . 

سنسور نشت یاب گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه