07 بهمن 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | ایمنی دودکش آبگرمکن |
+ Zoom

  ایمنی دودکش آبگرمکن


وسایل گازسوز مانند سایر وسایل نیاز به هوا دارند تا به صورت مناسب بسوزند و تولید انرژی نمایند.در صورت عدم نصب دودکش مناسب یا وجود نقص در آن حادثه گازگرفتگی رخ خواهد داد.


وسایل گازسوز مانند سایر وسایل نیاز به هوا دارند تا به صورت مناسب بسوزند و تولید انرژی نمایند.در صورت عدم نصب دودکش مناسب یا وجود نقص در آن حادثه گازگرفتگی رخ خواهد داد.

سوختن ناقص یا تجمع گارهای سمی باعث بروز مسمومیت خواهد شد

هر وسیله گازسوز باید دارای یک دودکش مجزا و استاندارد مجهز به کلاهک باشد.

مسدود شدن هر یک از این موارد باعث برگشت گاز سمی و خطرناک به داخل شده و بروز خفگی می نماید.

دستگاه هشدار دهنده نشت گاز زمانی که در منازل نصب گردد در هنگام برگشت این گاز در منزل فورا اعلام هشدار می نماید و از طریق آژیر و تماس با تلفن هایی که در آن ذخیره شده است تماس حاصل می نماید.

هشدار دهنده نشت گاز ونوس اولین هشداردهنده نشت گاز هوشمند در ایران می باشد.

هشداردهنده نشت گاز asayesh1.pcn.ir/كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه