16 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | پیام های ایمنی |
+ Zoom

  پیام های ایمنی


ایمنی از جمله نکاتی است که خیلی از ما از آن صرف نظر کرده و با بی توجهی از آن میگذریم بدون آنکه مطلع باشیم وقایعی که از عدم رعایت نکات ایمنی حاصل می شوند چه بسا خطرات جبران نشدنی و پشیمانی را در پی خواهد داشت.


 ایمنی از جمله نکاتی است که خیلی از ما از آن صرف نظر کرده و با بی توجهی از آن میگذریم بدون آنکه مطلع باشیم وقایعی که از عدم رعایت نکات ایمنی حاصل می شوند چه بسا خطرات جبران نشدنی و پشیمانی را در پی خواهد داشت.

یکی از این موارد ایمنی در خصوص گاز و  رعایت نکات ایمنی آن می باشد. باید در نظر داشت که گازگرفتگی یک تجربه نیست فقط کافی است کوچکترین بی احتیاطی در خصوص وسایل گازسوز منزل یا هر مکان دیگر رخ دهد 

در این صورت باعث خسارات جانی و مالی جبران نشدنی می باشد از جمله نشتی گاز و انفجار و آتش سوزی تا مسمومیت و خفگی با گاز کربن مونواکسید

توصیه ما به شما هم وطنان عزیز نصب یک دستگاه هشدار دهنده نشت گاز با کارایی منحصر به فرد می باشد 

هشدا ردهنده نشت گاز ونوس در هنگام نشتی گاز بالافاصله نشتی گاز را توسط سنسور هایی که در آن کار گذاشته شده است تشخصیص داده و آلارم می دهد تا همگان را از نشتی گاز باخبر سازد.

دستگاه هشدار دهنده نشت گاز مجهز به سنسور های فوق حساسكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه