12 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | الزام آموزش نکات ایمنی به |
+ Zoom

  الزام آموزش نکات ایمنی به کودکان


جهت افزایش توان و قابلیت کودکان برای سلامتی ایمنی خود در برابر سوانح و حوادث احتمالی گوناگون و افزایش مهارت در کودکان از دوران مهد و کودکی از اهداف مهم تربیتی همه کشورها و نیز کشور ما می باشد.اما باید گفت سازو کار و هماهنگی در این زمینه به خوبی وجو ندارد.


 جهت افزایش توان و قابلیت کودکان برای سلامتی ایمنی خود در برابر سوانح و حوادث احتمالی گوناگون و افزایش مهارت در کودکان از دوران مهد و کودکی از اهداف مهم تربیتی همه کشورها  و نیز کشور ما می باشد.اما باید گفت سازو کار و هماهنگی در این زمینه به خوبی وجو ندارد.

با توجه به اینکه متاسفانه هنوز در کشور ما در بین بزرگسالان مهارت های آموزشی داده نشده است و بزرگترهاهنوز از استفاده صحیح وسایل گازسوز یا حتی در هنگام مواجه با خطرات و سوانح اطلاعات و مهارت های لازم را برخوردار نیستند در این باره ابتدا باید والدین آموزش های لازم را بداند .

والدین در کنار آموزش به فرزندان خود بایستی آنها را از از انجام ندادن برخی از کارهای پر خطر مانند روشن کردن کبریت و ....آگاه سازند وو به خوبی فرزند را توجیه نمایند همچنین باید به فرزندان خود در هنگام مواجه شدن ناگهانی خطرات آموزش های لازم و شماره تماس های پلیس و آتش نشانی و غیره را به فرزندان خود بیاموزند.

استفاده از وسایل گاز سوز یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها می باشد گازی که از این دستگاه ها تولید می شود گاز بی رنگ و بی بو بوده و در اثر نشتی گاز بالافاصله فرد را دچار گیجی و خواب و در نهایت مرگ می کند.

آموزش وسایل ستفاده از وسایل ایمنی به کودکان می تواند راهکاری برای این گونه خطرات باشد.هشدار دهنده نشت گاز یکی از اینگونه دستگاه ها می باشد که منزل شمارا از خطرات ناشی از نشتی گاز و خفگی ایمن می کند.

هشدار دهنده نشت گاز ایمنی منازل شماكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه