11 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | تجربه ایمنی با نصب هشدار |

  تجربه ایمنی با نصب هشدار دهنده نشت گاز


با توجه به اینکه در هر زمانی برای همه ما استفاده از وسایل گازسوز برای حمام و آشپزی و ...مورد استفاده قرار می گیرد خطرات ناشی از این گازها همواره تهدیدی جدی به شمار می رود راهکار مناسب نصب هشدار دهنده نشت گاز جهت کاهش خطرات ناشی از گاز سمی به شمار می رود.


 با توجه به اینکه در هر زمانی برای همه ما استفاده از وسایل گازسوز برای حمام و آشپزی و ...مورد استفاده قرار می گیرد خطرات ناشی از این گازها همواره تهدیدی جدی به شمار می رود راهکار مناسب نصب هشدار دهنده نشت گاز جهت کاهش خطرات ناشی از گاز سمی به شمار می رود.

همواره با نصب یک هشدار دهنده نشت گاز خطراتی که باعث ایجاد مسمومیت و انفجار می شود کاهش یافته و جلوگیری از خسارات مالی و جانی را به دنبال دارد دستگاه هشدار دهنده نشت گاز قابلیت نصب در هر شرایط آب و هوایی و جغرافیایی را داراست و در هر لحظه آستانه هشدار را در صفحه نمایشگر خود نمایش می دهد.

هشدار دهنده نشت گاز حساسیت بالاییی به کلیه گازهای سمی و قابل اشتعال دارد به طوری که با نصب دستگاه هشدار دهندهنشت گاز دیگر نبایید نگران خطرات نشتی گاز و مسمومیت ها و خفگی ناشی از نشت گاز بود.

هشداردهنده نشت گاز دارای صفحه نمایشگر دیجیتال می باشد 

دستگاه هشداردهنده نشت گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه