12 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | عواقب خطرناک گاز منوکسیدکربن |
+ Zoom

  عواقب خطرناک گاز منوکسیدکربن


گاز منوکسیدکربن در دسته گازهای سمی و مهلکی قرار دارد که با استنشاق آن توسط فرد به راحتی خفگی در وی ایجاد می کند.گاز کربن مونواکسید بی رنگ و بی بو می باشد و بدون ایجاد علائمی باعث مسمومیت و مرگ می شود.


 گاز منوکسیدکربن در دسته گازهای سمی و مهلکی قرار دارد که با استنشاق آن توسط فرد به راحتی خفگی در وی ایجاد می کند.گاز کربن مونواکسید بی رنگ و بی بو می باشد و بدون ایجاد علائمی باعث مسمومیت و مرگ می شود.

نصب یک هشدار دهنده نشت گاز می تواند از این گونه عواقب خطرناک پیشگیری نماید دستگاه هشدار دهنده نشت گاز دارای سنسورهای فوق حساسی می باشد که به راحتی گاز سمی کربن منوکسید را تشخیص می دهد و از ایجاد خفگی و مسمومیت جلوگیری به عمل می آورد 

دستگاه هشدار دهنده نشت گاز در هنگام  نشت یافتن گاز سیستم های تهویه هوا راروشن می کند تا باعث خروج هوای ناسالم و ورود هوای پاک و اکسیژن به داخل می شود .

سنسور نشت یاب گاز مجهز به حافظه داخلی می باشد که در هنگام نشت گاز با شماره تماس هایی که در آن ذخیره شده است تماس حاصل می نماید.

هشداردهنده نشت گاز ونوسكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه