16 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | اقدامات برای جلوگیری از گاز |
+ Zoom

  اقدامات برای جلوگیری از گاز گرفتگی


یکی از علل های مرگ و میر رایج در کشور ما گاز گرفتگی میباشدکه متاسفانه علت آن نصب نادرست وسایل گاز سوز و بی احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی میباشد.وجود یک هشدار دهنده نشت گاز میتواند مانع از گاز گرفتگی و خفگی شود


 یکی از علل های مرگ و میر رایج در کشور ما گاز گرفتگی میباشدکه متاسفانه علت آن نصب نادرست وسایل گاز سوز و بی احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی میباشد.وجود یک هشدار دهنده نشت گاز میتواند مانع از گاز گرفتگی و خفگی شود

دستگاه های هشدار دهنده نشت گاز با آلارم دادن در هنگام نشتی گاز همه افراد را مطلع میسازند انجام دهند.تا اقدامات لازم را قبل از وقوع حادثه  انجام گیرد.دستگاه های هشدار دهنده نشت گاز  در دو سری A وB تولید میشود

که این دستگاه های هشدار دهنده قابلیت ذخیره کردن شماره را در حافظه خود دارند

در هنگام نشت گاز دستگاه های هشدااز طریق شیر های برقیی اتوماتیک سیستم های تهویه هوا را دارند.دستگاه های هشدار دهنده همچنین قابلیت قطع اتوماتیک مسیر گازاز طریق شیر های برقی را دارند.دستگاهد های هشدار دهنده به هنگام نشت گازاز طریق آژیربا صدای 80 دسیبل

به اطرفیان هشدارمیدهد

دستگاه هشدار دهنده نشت گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه