19 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار اجتماعی | مخاطرات گاز های قابل |
+ Zoom

  مخاطرات گاز های قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال


ایمنی از مهم ترین مقوله های مورد بحث در جامعه می باشد.شناسایی انواع مخاطرات ناشی از گاز و نشت آن چگونگی مقابله با آن ها از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد


 ایمنی از مهم ترین مقوله های مورد بحث در جامعه می باشد.شناسایی انواع مخاطرات ناشی از گاز و نشت آن چگونگی مقابله با آن ها از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.شناسایی و بر طرف نمودن نشت گاز و مخاطرات مرتبط با آن از دیدگاه حفظ امنیت و جان افراد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.برای شناسایی گازهای قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال هنگام نشت ما به شما دستگاه هشدار دهنده نشت گاز را معرفی می کنیم .دستگاه های هشدار دهنده نشت گاز دارای حسگر های فوق العاده حساس به گاز های سمی و قابل اشتعال می باشد و در هنگام نشت این گازها  شناسایی  و شرو ع به آلارم می کند و اطرافیان را از نشت گاز با خبر می سازد

برای اطلاعات بیش تر از کارایی دستگاه هشدار دهنده نشت گاز لینک زیر را کلیک کنید



كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه