12 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | عزراییل از لوله بخاری می |
+ Zoom

  عزراییل از لوله بخاری می آید


مرور آمار سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد طی سال های گذشته آمار گازگرفتی نه تنها کاهش نیافته که هر سال رو به افزایش است. این نکته ثابت می کند که ایرانیان، علیرغم تمام هشدارها، نه تنها از مرگ هموطنان خود بر اثر سهل انگاری در استفاده از وسایل گاز سوز عبرت نمی گیرند، که با رشد سالیانه بیست درصد به مدد مسمومیت با گاز منوکسید کربن به دیار باقی می شتابند.


منوکسید کربن «گاز میگیرد»

منظور از «گازگرفتگی» در اغلب موارد مسمومیت اتفاقی با گاز منوکسیدکربن است. منوکسیدکربن هنگام سوختن ناقص مواد سوختی مختلف از نفت، بنزین، گاز و گازوئیل گرفته تا زغال و چوب، یعنی هنگامی که اکسیژن کافی به آنها نمی رسد، متصاعد می شود. یک علت خطرناک بودن مونوکسیدکربن آن است که افراد از وجود آن بی خبر می مانند. منوکسیدکربن گازی است بی رنگ، بی بو و بی مزه و شما در هنگام تراکم یافتن آن به اصطلاح «بوی گاز» استشمام نخواهید کرد.توجه داشته باشید که منوکسید کربن (co) را با گاز دی اکسیدکربن (co2) اشتباه نکنید. گاز co2 فرآورده طبیعی بازدم انسان و سایر جانوران است.

منوکسید کربن چگونه تولید می شود؟

سوختن کامل زمانی انجام می شود که اکسیژن کافی وجود داشته باشد. هوای مورد نیاز مخصوصا در دستگاه های گرم کننده، باید خارج از محیط تامین شود و گازهای تولید شده ناشی از سوختن مانند گاز کربنیک و منواکسید کربن باید در خارج از محیط تخلیه شود.

در وسایل گرمازای دودکش دار در صورتیکه دودکش بدون نقص باشد عمل تهویه دود ( ورود اکسیژن لازم و تخلیه گازهای مصرفی ) به خوبی از طریق دودکش انجام می شود، اما در وسایل گرمازا با شعله رو باز و بدون دودکش این شرایط فراهم نیست بنابراین وسایل اکسیژن لازم برای سوختن را از همان محیط می گیرد و طبعا گازهای مصرفی حاصل از سوختن را نیز به همان محیط برمی گرداند. وقتی به دلیل سرمای هوا شهروندان راه های تهویه هواکش پنجره ها و دریچه های کولر و درها را می بندند، تهویه هوا به درستی انجام نمی شود و در اثر سوختن ناقص و تولید گاز CO  در محیط، مسمومیت ایجاد می شود.

بسیاری از مردم تصور می کنند که پدیده «گازگرفتگی » و ایجادگازCO  تنها در اثر سوختن ناقص ذغال چوب ایجاد می شود و برای همین بسیاری به این گاز کشنده نام «گاز کرسی » و یا ذغال داده اند در صورتی که همان طور که ذکر شد این گاز در اثر سوختن ناقص هر ماده سوختنی ممکن است ایجاد شود.

راه های نجات از مسمومیت

اگر کسی با گاز منوکسید کربن دچار گاز گرفتگی و مسمومیت شد باید او را به سرعت از محیط آلوده به این گاز خارج کنید و در تماس با هوای آزاد بگذارید. با اورژانس تماس بگیرید، یک دستمال بزرگ مرطوب را به آرامی  در اتاق بچرخانید تا گاز با سرعت بیشتری از اتاق خارج شود، تا رسیدن اورژانس هیچ خوراکی یا نوشیدنی ای به فرد گاز گرفته ندهید؛ چون به دلیل حالت تهوع احتمال خفگی بیشتر می شود.  به زنان باردار، کودکان و سالمندان زودتر از بقیه کمک کنید.

اگر فکر می کنید در معرض منوکسید کربن قرار گرفته اید، باید فوراً هوای آزاد تنفس کنید. درها و پنجره ها را باز کنید و یا بهتر از آن، از خانه خارج شوید. اجاق گاز، شومینه یا هر وسیله ی در حال اشتعال دیگر را خاموش کنید. اگر کاملاً مطمئنید مشکل از منوکسید کربن است، به آتش نشانی اطلاع دهید یا دست کم سرویس کاری را برای بررسی وسائل گرم کننده مختلف خبر کنید.

توضیح واضحات اینکه به هیچ وجه کلید برق را نزنید؛ چون یک جرقه کافی است تا در صورت انتشار گاز سوختنی عزراییل شما را در آغوش بگیرد.

برای دوری از خطرات همین گاز است که مدام توصیه می شود از دستگاه های آشکارساز نشتی گاز استفاده شود تا از بروز خطرات چنینی جلوگیری شود.

 كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه