05 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | مونوکسید کربن |
+ Zoom

  مونوکسید کربن


سالانه تعداد زيادي از هموطنان ما در اثر مسموميت با گاز مونوكسيد كربن جـان خـود را از دسـت داده و یا دچار معلولیت های ذهنی و روانی ناشی از آن می گردند.


منابع توليد گاز مونوكسيد كربن: عمده ترين منبع توليد اين گاز سوختن ناقص نفت و گاز است ولي اصولاً در اثر احتراق هر نوع ماده سوختني خصوصاً در محيط هاي در بسته و فاقد اكسيژن ممكن است توليد شود . در منزل اسـتفاده از آبگرمكن يا بخاري هاي مستعمل يا داراي نقص فنـي و فاقـد دودكـش يـا داراي دودكـش بـدون عملكرد مناسب بيشترين موارد ابتلا به مسموميت را تشكيل مي دهد. به علـت بـي رنـگ و بـي بـو بودن اين گاز ممكن است وجود آن در محيط تا زمان ايجاد علايم مسموميت شديد مورد توجه واقع نگرددد و در نتيجه درمان را با مشكل مواجه نمايد.

 نحوه ابتلا به مسموميت: پس از قرارگيري در معرض گاز مونوكسيد كربن، اين ملكول جانشين ملكولهاي اكسيژن خون شـده و در نتيجه بدن با كمبود اكسيژن و عوارض آن مواجه مي گردد.

علايم باليني: در اين مسموميت علايم باليني متنوعي ممكن است ديده شود در مـسموميت حـاد معمـولاً علايـم سردرد، سرگيجه، تهوع و استفراغ و احتمالاً درد شكمي و سپس حالت بيهوشي ، تشنج و اغما ايجـاد ميگردد. در بيماران مبتلا به ناراحتي هاي قلبي ممكن است تشديد بيمـاري يـك علامـت هـشدار دهنده باشد. از ساير علايم مسموميت مي توان به سفتي عضلات، افزايش تعداد تنفس،كاهش فـشار خون و گاه تنگي مردمك ها اشاره كرد. بايد توجه داشت كه اگر فردي در اثر ابتلا به مـسموميت بـا گاز مونوكسيد كربن جان خود را از دست ندهد ممكن است دچار نواقص عـصبي و روانـي پيـشرفته نظير فلج عضوي يا اختلال قواي مغز يگردد. مسموميت شديد با اين گاز مي تواند كشنده باشد

پيشگيري و درمان: جهت كاهش ابتلا به اين مسموميت بايد به نكات زير توجه نمود:

1. آگاه باشيد كه هر وسيله گرمازاي سوختني كه به نحوي با سوختهاي فـسيلي (نفـت، گـاز، ذغال سنگ) كار كند به صورت بالقوه مي تواند سبب توليد گاز مونوكسيد كربن شود.

2. از بخاريهاي مستعمل و فرسوده بدون دودكش يا داراي دودكش نامناسب و غيـر اسـتاندارد استفاده نكنيد

3. هرگز در فضاي بسته و محدود كه تهويه كافي و مناسب ندارد (نظير اتاق ، گـاراژ ، چـادر و ...) آتش روشن نكنيد. 

4. هرگز در فضاي بسته گاراژ موتور اتومبيل را روشن نگذاريد. 

5. از سلامت مسير دودكش ساختمان و بدون ترك و نشتي بودن آن اطمينان حاصل نموده و مرتباً آنها را كنترل نماييد

6. ذغال مورد استفاده جهت گرم كردن كرسي را به نحو مناسب تهيه نموده و در شرايط قابـل قبولي زير كرسي قرار دهيد.

7. تهويه مناسب جهت آشپزخانه و حمام منزل در نظر بگيريد.

8. از اتصال مناسب و صحيح لوله بخاري و آبگـرمكن بـه دودكـش ديـواري اطمينـان حاصـل نماييد. 

9. تمام دودكش ها بايد وسيله انتهايي ضد باد مناسب داشته باشد

10.حتماً از دستگاه اخطار دهنده نشت گاز استفاده شود تا در صورت وجود گاز مونوکیدکربن در محیط از  وجود این گاز آگاه شوید.

11.در صورت احساس علايم سردرد و سرگيجه و تهوع در مكاني كه احتمال وقـوع مـسموميت وجود دارد فوراً آن مكان را ترك نموده و به فضاي آزاد پناه ببريد و در اسرع وقت به پزشك مراجعه كنيد.

12.در صورت تداوم علايم فوق براي چند روز متوالي احتمال مـسموميت خفيـف بـا ايـن گـاز وجود دارد كه بهتر است در اين مورد با پزشك خود مشورت كنيد.

 كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه