12 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | گاز مونوکسید کربن چیست؟ |
+ Zoom

  گاز مونوکسید کربن چیست؟


هنگامی که کربن مونوکسید وارد سیستم تنفسی شخص میشود بالفاصله با گلبولهای قرمز شخص ترکیب میشود و باعث میشود اکسیژن کمتری به اعضای بدن برسد این امر باعث خواب آلودگی و احساس خستگی مفرط میشود، و شخص دچار بیهوشی میشود


 اصطالح مونوکسید امروزه سوخت اکثر خانواده های شهر ما با استفاده از گاز شهری تامین میشود.گاز شهری ترکیبی از دو گاز اتان و متان است. این گاز برای سوختن مانند دیگر مواد سوختنی،اکسیژن مورد نیاز خود را از هوا ی اطراف گرفته و پس از سوختن تولید حرارت و نور و گازهای,co, co2, no2 و بخار آب مینماید. مونوکسید )اکسیدی که هر ملکول آن یک اتم اکسیژن داردبطوری که مولکول منواکسید کربن بسرعت از غشاء مویرگی ریه عبور کرده و پس از ترکیب CO با ملکول هموگلوبین )Hb( و ایجاد کربوکسی هموگلوبین )COHb( سبب کاهش ظرفیت انتقال اکسیژن به بدن میشود

استفاده از گاز شهری که نوعی سوخت پاك به حساب میآید علیرغم محاسن زیادی که دارد گاهی اوقات بر اثر سهل انگاری ها عواقب بسیار دلخراشی دارد

چطور بدن هنگام تنفس گاز مونوکسیدکربن واکنش نشان می دهد؟

همه وسایل و دستگاههایی که وظبفه سوزاندن چیزی را دارند )مانند بخاری گازی یا نفتی، آبگرمکن و یا حتی موتور یک خودرو( تا حدودی تولید میکنند. تماس با گاز منوکسید کربن باعث ایجاد حالتهای مختلف متناسب با سن و جنس فرد میشود. در صورتی که غلظت گاز منوکسید کربن در فضای زندگی بیش از 211ppm باشد در اثر تماس با مجاری تنفسی و ورود به بدن، حالت سردرد، تهوع، تشنج ایجاد شده و در نهایت باعث مرگ خواهد شد.

همچنین با توجه به اینکه میل ترکیبی هموگلوبین خون که عامل انتقال اکسیژن به بافتهای بدن است با منوکسید کربن 241 برابر بیشتر از میل ترکیبی آن با اکسیژن است، از این رو وجود مقدار کمی از این گاز در هوای تنفسی قادر است مقادیر زیادی از هموگلوبین خون را به کربوکسی هموگلوبین که یک ترکیب پایدار است تبدیل کرده و از مقدار هموگلوبینی که اکسیژن را به بافتهای بدن میرساند بکاهد.

اگر این ماده بیش از 21 درصد با خون ترکیب شود باعث کندی تنفس و در صورتی که بیش از 91 درصد ترکیب شود باعث افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس شده و اگر این مقدار به بیش از 11 درصد برسد احتمال مرگ افزایش مییابد. با کاهش دمای هوا، موارد ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن افزایش مییابد. برای جلوگیری از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن باید از افراد آشنا با وسایل گرمایشی برای وصل کردن بخاری استفاده کرد و از سالم بودن دودکش آن اطمینان حاصل کرد.

به همین منظور مردم باید در نصب بخاریها دقت کنند، چراکه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن غیرقابل حس و لمس، بیبو و بیرنگ است و مردم به راحتی تسلیم و قربانی آن میشوند.

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن عالیمی شبیه به سرماخوردگی دارد و فرد را دچار آب ریزش بینی، سردرد و سوزش چشم مینماید و مردم باید دقت کنند که اگر در یک زمان چند نفر در داخل یک محیط بسته دچار این عالئم شوند به احتمال زیاد در خطر گاز مونوکسید کربن قرار دارند. افزایش و تجمع گاز مونو اکسیدکربن در بدن میتواند باعث ضعف عمومی سیستم عصبی مرکزی از جمله مرکز کنترل تنفس شده، سر درد، اغتشاش شعور، کما و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه