19 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | منابع تولید گاز مونوکسید کربن |
+ Zoom

  منابع تولید گاز مونوکسید کربن


گاز مونوکسیدکربن، گازی بی رنگ، بی بو و بی مزه است و مسمومیت با آن به آسانی رخ می دهد این گاز سریع در هوا پخش می شود و قدرت انفجار و احتراق ندارد. به علت بی رنگ و بی بو بودن این گاز ممکن است وجود آن در محیط تا زمان ایجاد علائم مسمومیت شدید مورد توجه واقع نگردد و در نتیجه درمان را با مشکل مواجه نماید


 منابع تولید گاز مونوکسید کربن:

عمده ترین منبع تولید این گاز سوختن ناقص نفت و گاز است ولی اصولاً در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی خصوصا در محیط های دربسته و فاقد اکسیژن ممکن است تولید شود.

در منزل استفاده از آبگرمکن یا بخاری دارای نقص فنی و فاقد دودکش یا دارای دودکش بدون عملکرد مناسب بیشترین موارد ابتلا به مسمومیت را تشکیل می دهد . منابع رایج CO شامل دود ناشی از بخاری، اگزوز اتومبیل، سوخت ناقص ذغال و اجاق نفتی یا گازی و به میزان کمتر سیگار و متیلن کلراید می باشد .

1-تماس با اگزوز ماشین: 

روشن بودن موتور ماشین در یک فضای مسدود (مثل گاراژ، تونل، پارکینگ) با تهویه ضعیف، تهویه ناکافی قسمت عبوری، سیستم اگزوز معیوب. برخی گزارشها حاکی از این است که در مواردی به علت مسدود شدن سیستم اگزوز با برف، روشن بودن اتومبیل و نشستن طولانی مدت افراد در ماشین، مسمومیت با مونوکسید کربن رخ داده است. سوار کردن بچه ها در عقب کامیون، نیز ممکن است باعث در معرض قرار گرفتن با CO موتور ماشین شود.

2- احتراق ناقص دلیل اصلی تولید منواکسید کربن:

یکی از راههای تولید منواکسیدکربن در منزل احتراق ناقص سیستم های گرمایشی می باشدنرسیدن اکسیژن کافی به شعله ، عدم تهویه کافی فضای محل نصب وسایل گاز سوز ، وجود موانع در مسیر خروج محصولات احتراق و یا استفاده از دودکش های غیر استاندارد از عوامل اصلی احتراق ناقص در وسایل گازسوز و ایجاد گاز منواکسید کربن می باشد با توجه با آمار های موجود، آنچه بیش از همه، مصرف کنندگان گاز طبیعی را تهدید میکند،نشت گاز و تولید انفجار و آتش سوزی نیست ، بلکه احتراق ناقص گاز و تولید گاز منواکسید کربن می باشد.

با توجه به اینکه محصول اصلی احتراق گازمتان ، منواکسید کربن می باشد ، در شرایط عادی منو اکسید کربن در دمای بالای شعله ، با اکسیژن موجود در هوا ترکیب شده و تولید دی اکسیدکربن مینماید ولی اگر هوای کافی در دسترس نباشد ، شعله بصورت کامل و یکنواخت تشکیل نشده و در بعضی از نقاط که دما پائین است، منواکسیدکربن فرصت اکسید شدن و تبدیل به دی اکسیدکربن را پیدا نکرده و آزاد می شودو بخاطر تنفس گاز منواکسیدکربن که میل ترکیبی شدید با گلبول های قرمز خون را دارد ، قابلیت تبادل اکسیژن و دی اکسیدکربن را از گلبول های قرمز می گیرد و در نتیجه شخص دچار مسمومیت شده و در صورت ادامه تنفس، توان حرکت و هرگونه عکس العملی ، از شخص مسموم سلب شده و نهایتا ممکن است منجر به مرگ شود.

3-متیلن کلراید:

استنشاق متیلن کلراید (دی کلرو متان) میتواند مسمومیت با مونوکسیدکربن ایجاد کند زیرا این ماده در کبد به CO متابولیزه می شود. مسمومیت با CO در این حالت به دلیل ترشح آهسته متیلن کلراید از بافت چربی چند وقت بعد از تماس رخ میدهد.  

توصیه می شود حتماً در تمامی محیط ها از دستگاه هشداردهنده نشت گاز ونوس استفاده شود که هم حساسیت بسیار بالایی نسبت به گاز های قابل اشتعال و هم گاز مونوکسیدکربن دارد و نیز با احساس کردن وجود گاز در محیط سریعاً شروع به دادن آلارم کرده و افراد را از وجود گاز در محیط آکاه می کند.

 كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه