16 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | مراحل برخورد با افراد مسموم |
+ Zoom

  مراحل برخورد با افراد مسموم شده با گاز منواکسید کربن


مسمومیت با گاز مونوکسید کربن موضوعی است که عامه مردم درباره آن اطلاع خیلی کمی دارند. نه تنها این گاز منجر به مرگ و میر میگردد، بلکه باعث ضایعات عصبی پایدار در درازمدت میشود. در کوتاه مدت، منجر به احساس ناخوشی و بیماری شده و مانع از زندگی با نشاط و شاداب شما خواهد گردید.


مراحل برخورد با افراد مسموم شده با گاز منواکسید کربن:

1-فوراً وسیله گرم زا را خاموش کنید.  

2- فرد مسموم را از محیط آلوده به هوای آزاد منتقل کنید .

3-یقه پیراهن و کمربند و لباس های تنگ افراد مسموم را باز کنید در صورت امکان اکسیژن دهی به فرد مسموم شده

4- باز نگه داشتن راههای هوایی و تماس با اورژانس 115 در مراحل بعدی درمانی باید مورد توجه قرار گیرد.

5به یاد داشته باشید که خارج کردن افراد مصدوم از محیط آلوده، قرار گرفتن در محیط باز و به این افراد از مهمترین اقدامات پیشگیرانه محسوب میشود.

درمان:

بعد از اینکه بیمار را از محیط مسموم به هوای آزاد منتقل شد مراقب وضعیت تنفسی باشید. اگر سرفه یا سختی در تنفس بیشتر شد بیمار را از نظر تحریک راه تنفسی، برونشیت یا پنومونی ارزیابی کنید

با دقت زیاد بیماران دچار مسمومیت استنشاقی با مونوکسیدکربن را برای بروز هرگونه علائم یا نشانه سیستمیک تحت نظر قرار دهید. درمان اولیه با اکسیژن کمکی مرطوب 100% می باشد و در صورت نیاز با تنفس کمکی همراه شود. 

درمان مسمومیتهای خفیف تا متوسط:

شامل استفاده از مکمل اکسیژن و درمان حمایتی دستگاه تنفس و قلبی عروقی می باشد. میزان کربوکسی هموگلوبین سریع اندازه گیری و درمان با اکسیژن 100% تا زمان رفع علائم و کاهش میزان کربوکسی هموگلوبین به کمتر از 5% ادامه یابد. همچنین انجام تست تعیین سطح هوشیاری و تستهای دقیق عصبی ضروری می باشد. 

تست تعیین سطح هوشیاری غیرعادی یا سرگیجه، آتاکسی یا دیگر تستهای غیرعادی عصبی همچنین وجود علائم و نشانه های اسیدوز متابولیک ممکن است نشانه دقیق مسمومیت شدید باشد.

مدیریت درمان مسمومیت های شدید: 

بیماران مبتال به کما یا آسیب دیده از طریق اسنتشاق CO ، علاوه بر اکسیژن تراپی ممکن است نیاز به اقدامات حمایتی مکانیکی تنفس و انتوبه اوروتراکئال داشته باشند. پروتکل استاندارد درمانی برای افت فشارخون و اختلال ضربان قلب باید پیگیری شود. نقش اکسیژن هایپرباریک در درمان مورد بحث است. در حالی که یافته ها در این مورد در تضاد هستند، بیماران دچار مسمومیت شدید باید به طور عموم اکسیژن هایپرباریک دریافت کنند. 

برخی از محققین پیشنهاد میکنند شاخص هایی همچون سنکوپ، تغییر وضعیت هوشیاری یا نقایص نورولوژیکی نشان دهنده آسیب قلب و اسیدوز متابولیک شدید یا مقاوم می باشند.

حاملگی به خصوص با شرایط دشوار جنین به عنوان اندیکاسیون اکسیژن هایپرباریک مطرح میباشد. زیرا غلظت کربوکسی هموگلوبین جنین معموال بالاتر بوده و در مقایسه با مادر آهسته تر حذف میشود. 

قربانیان آتش سوزی ممکن است دچار مسمومیت همزمان با مونوکسیدکربن و سیانید شوند. درمان متداول مسمومیت با سیانید شامل استفاده همزمان از تولیدکننده های متهموگلوبین )نیتریت( با تیوسولفات سدیم میباشد. تولید مت هموگلوبینمی ممکن است سمیت ناشی از CO را به علت اختلال بیشتر در اکسیژن رسانی افزایش دهد. 

علائم مراحل پایانی و نزدیک به مرگ : 

کبودی دست، دور لبها و نوك انگشتان از علایم پایانی مسمومیت با گاز CO به شمار میروند که در نهایت فرد دچار تنگی نفس شده و فوت میکند. كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه