05 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | آشنایی با گازهای مهلک |
+ Zoom

  آشنایی با گازهای مهلک


گازهای مهلک از نظر عملکرد و خطرزایی به دو دسته تقسیم می شوند: الف : قابل اشتعال ب: غیرقابل اشتعال


 الف : گازهای قابل اشتعال

گازهای سبک تر از هوا مانند گاز شهری ( از لوله کشی)

گازهای سنگین تر از هوا مانند گازهای مایع (کپسول گاز)

گازهای حاصل از تبخیر مایعات اشتعال زامانند بنزین

تذکر : گازهای سبک تر از هوا در بالای محیط و گازهای سنگین تر از هوا در پایین محیط (زندگی و کاز ) انباشته می شوند.

ب : گازهای غیر قابل اشتعال

گازهای غیرقابل اشتعال سمی مانند دی اکسیدکربن

گازهای غیرققابل اشتعال بسیار سمی و کشنده مانند مونوکسیدکربن حاصل از سوختن

اصولاً هر یک از گازهای فوق به نوعی و با درجات مختلف در انسان ایجاد مسمومیت می نماید و حتی در مورتدی نیز سبب بروز خسارات جبران ناپذیری مانند مسمومیت های دید و در نهایت مرگ می شوند و لیکن سه نوع از این گازها بیشترین خطرات را برای انسان به وجود می آورند و به جهت تماس روزمره خانواده ها با این گازها شناسایی و عملکرد آن ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد .

از گروه الف گازهای شهری و مایع که خوشبختانه دارای دو ویژگی مثبت می باشند .

دارای بو و مواد محرک بوده و در صورت انتشار در محیط به سادگی قابل شناسایی می باشند.ژفقط در صورت انفجار و تنفس دوزهای  بسیار بالا ( غلظت ) سبب مرگ می شوند.

از گروه ب مونوکسیدکربن که هیچکدام از این ویژگی های یادشده را دارا نمی باشد. 

برای اطلاع از وجود گازهای ذکرشده در بالا پیشنهاد می شود از دستگاه های هشداردهنده نشت گاز ونوس استفاده شود تاسلامتیتان به خطر نیفتد.

 كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه