11 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | حوادث ناشی از گازهای قابل |
+ Zoom

  حوادث ناشی از گازهای قابل اشتعال


حوادث ناشی از آن ها به 2 دسته تقسیم می شوند: آتش سوزی، انفجار و مسمومیت ناشی از تنفس گاز یا ترکیبات آن


 آتش سوزی و انفجار

در این دسته از حوادث، ابتدا به علل مختلف گاز نشت نموده و در فضای آشپزخانه یا منزل منتشر می شود. سپس عاملی مانندجرقه و یا شعله، گاز را مشتعل نموده و سبب انفجار و آتش سوزی می گردد. علل نشت گاز عبارتند از :

دستکاری در کنتور و رگولاتور گاز

رگولاتور و کنتور گاز توسط شرکت گاز ناحیه با رعایت تمام نکات ایمنی و فنی در محل مناسب نصب می گردد.

در صورت لزوم فقط شرکت گاز ناحیه مجاز است محل آن ها را تغییر دهد.

رگولاتور مجهز به وسایل ایمنی خاصی است که در صورت بروزهرگونه نقص در شبکه ، لوله کشی گاز شهری به طور خودکار جریان گاز را قطع می کند تا مصرف کننده ها در معرض خطر قرار نگیرند. در صورت رو به رو شدن با موارد قطع گاز و یا نشت گاز از رگ.لاتور ییا کنتور، باید از هر گونه دستکاری در آن ها خودداری و از شرکت گاز ناحیه در خواست کمک گردد.

شیر مصرف

لوله گاز مربوط به هر دستگاه گازسوز دارای یک شیر مصرف می باشد تا در مواقع ضروری بتوان با بستن این شیر از ورود گاز به دستگاه جلوگیری نمود.

هردستگاه گازسوز باید به یک شیر مصرف مستقل مرتبط باشد.

از اتصال دو یا چند دستگاه گازسوز به یک شیر مصرف خودداری کنید.

انتهای شیرهای مصرفی را که به دستگاه گازسوزی مرتبط نیست و مورد استفاده قرار نمی گیرد حتماً با درپوش مسدود شود.

در صورتی که برای مدت طولانی لز دستگاه گازسوز استفاده نمی شود شیر مصرف آن بسته نگه داشته شود.

در صورت ترک منزل برای مدت طولانی کلیه شیرهای مصرف دستگاه های گازسوز بسته شوند.

در شیرهای استاندارد، دسته شیردر حالت باز بودن در امتداد جریان گاز و در حالت بسته بودن عمود بر جریان گاز می باشد.

در اجاق گازهایی که فاقد پیلوت ( شمعک ) می باشند از باز کردن شیر اجاق گاز قبل از افروختن کبریت خودداری شود.

در دستگاه های گاز سوزی که مجهز به پیلوت می باشند اگر بعد از باز کردن شیر گاز شعله روشن نشود معلوم است که پیلوت یا تنظیم نیست و یا خاموش شده است . در هر حال باید فوراً شیر گاز را بست و به بررسی و رفع علت پرداخت.

از دستگاه های گازسوزی استفاده گردد که شیرهای آن دارای ترموکوپل باشد.

به منظور جلوگیری از بازی کردن کودکان با دستگاه های گازسوز، در مواقع عدم استفاده از این وسایل ، حتماً شیر اصلی آن ها بسته شوند.

دستگاه هشداردهنده نشت گاز ونوس دارای حساسیت بسیار بالایی نسبت به بوی گاز در محیط است و برای ایمن سازی محیط از دستگاه نشت گاز ونوس استفاده کنید.

 

 كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه