27 تير 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | آلارم دهنده نشت گاز ونوس |
+ Zoom

  آلارم دهنده نشت گاز ونوس


بهترین روش پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازهای سمی انتشاری در محیط استفاده از هشدار دهنده نشت گاز می باشد تا در مواقع نشت گاز آلارم هشدار صادر نماید.


بهترین روش پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازهای سمی انتشاری در محیط استفاده از هشدار دهنده نشت گاز می باشد تا در مواقع نشت گاز آلارم هشدار صادر نماید.

هشدار دهنده نشت گاز ونوس دارای ویژگی های منحصر به فردی است که باعث جلوگیری از پیامدهای خطرناکی هم چون گازگرفتگی خفگی و مسمومیت  می باشد. مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در دو حالت  رخ می دهد در حالت اولیه علائمی همچون سرماخوردگی می باشد که اگر در این مواقع برای پیشگیری آن اقدام ننماید منجر به مسمومیت و خفگی و فوت شخص می شود .گاز منوکسیدکربن گازی است سمی بی رنگ و بی بو

که بدون توجه شخص وی را دچار مسمومیت می نماید.

برای پیشگیری از این گونه حوادث باید یک هشدار دهنده نشت گاز نصب گردد تا در مواقع نشت گاز اعلام هشدار نماید.

آلارم دهنده نشت گاز ونوس كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه