07 بهمن 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | هشدار دهنده نشت گاز مقابله |
+ Zoom

  هشدار دهنده نشت گاز مقابله با خفگی ناشی از گاز


هشدار دهنده نشت گاز روشی است که از خفگی ناشی از گازگرفتگی جلوگیری نموده و همچنین نصب آن در منزل یا سایر اماکن می تواند آستانه آلودگی را نشان دهد تا از آلودگی محیط پیرامون خود آگاه سازد.


هشدار دهنده نشت گاز روشی است که از خفگی ناشی از گازگرفتگی جلوگیری نموده و همچنین نصب آن در منزل یا سایر اماکن می تواند آستانه آلودگی را نشان دهد تا از آلودگی محیط پیرامون خود آگاه سازد.

هشدار دهنده نشت گاز ونوس اولین نشت یاب منوکسید کربن می باشد که حساسیت بالایی به کلیه گازهای قابل اشتعال می باشد

دستگاه نشت یاب گاز دارای نشان استاندارد بوده و قابلیت تماس با تلفن همراه و یا ثایت را دارد .

برای دیدن کلیپ تصویری دستگاه هشداردهنده نشت گاز ونوس روی این لینک کنید.

کلیپ تصویری دستگاه هشدار دهنده نشت گاز ونوس

 

هشداردهنده گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه