02 خرداد 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | مهار انفجار و گازگرفتگی بر |
+ Zoom

  مهار انفجار و گازگرفتگی بر اثر نشتی گاز با هشدار دهنده نشت گاز


نشت گاز از جمله حوادث ناگواری است که منجر به انفجار و آتش سوزی و همچنین استشمام این گاز سمی یعنی منوکسیدکربن باعث مسمومیت که فرد را دچار مرگ و خفگی می کند. با نصب هشدار دهنده نشت گاز از پیشامد این چنین اتفاقاتی جلوگیری نماییم.


 نشت گاز از جمله حوادث ناگواری است که منجر به انفجار و آتش سوزی و همچنین استشمام این گاز سمی یعنی منوکسیدکربن باعث مسمومیت که فرد را دچار مرگ و خفگی می کند. با نصب هشدار دهنده نشت گاز از پیشامد این چنین اتفاقاتی جلوگیری نماییم.

هشدار دهنده نشت گاز حساسیت بالا به کلیه گازهای قابل اشتعال و سمی دارد که ب یرنگ و بی بو بوده و بدون هیچگونه علامتی باعث خفگی با منوکسیدکربن می شود 

هشدار دهنده نشت گاز را فقط کافی است یکبار نصب نمایید و برای همیشه از خطرات ناشی از مسمومیت ومرگ و میر بر اثر این گاز سمی پیشگیری نماییم.

هشدار دهنده نشت گاز قابلیت نصب در هر شرایط آب و هوایی  را داراست.

آشکار ساز گاز كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه