19 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | هشدار دهنده نشت گاز آسایش |

  هشدار دهنده نشت گاز آسایش و ایمنی همیشگی خانه هایمان


مسائلی که باعث ایجاد آرامش در خانه و خانواده می شوند از جمله موادی هستند که همواره حائذ اهمیت هستند.رعایت ایمنی یکی از اینگونه مواردی است که در طول سال بایستی مورد توجه قرار گیرد نصب دستگاه هایی مانند هشدار دهنده نشت گاز ایمنی خانه را در جهت استفاده از وسایل گازسوز تامین می کند.


 مسائلی که باعث ایجاد آرامش در خانه و خانواده می شوند از جمله موادی هستند که همواره حائذ اهمیت هستند.رعایت ایمنی یکی از اینگونه مواردی است که در طول سال بایستی مورد توجه قرار گیرد نصب دستگاه هایی مانند هشدار دهنده نشت گاز ایمنی خانه را در جهت استفاده از وسایل گازسوز تامین می کند.

 هشدار دهنده نشت گاز به گونه ای عمل می کند که در هنگام نشت پیدا کردن گاز  از وسایل گازسوز آلارم هشدار را صادر می کند تا همگان را از وجود گاز سمی مطلع سازد.

نشت یاب گاز ونوس دارای قابلیت تماس با تلفن همراه و یا ثابت می باشد.

که در هنگام نشت گاز با تماس گرفتن اشخاص مختلف را حتی اگر در خانه نباشند  از وجود گاز سمی مطلع می سازد

تضمین ایمنی با هشدار دهنده نشت گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه