19 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | دستگاه هشداردهنده نشت گاز محصولی |
+ Zoom

  دستگاه هشداردهنده نشت گاز محصولی ایمن در منازل شما


دستگاه هشدار دهنده نشت گاز وسیله ای است که همواره حضور آن در مکان هایی که از وسایل گازسوز استفاده می شود کاربرد دارد. با نصب یک دستگاه هشدار دهنده نشت گاز می توانیم از بروز خطرات ناشی از نشتی گاز جلوگیری به عمل آوریم.


 دستگاه هشدار دهنده نشت گاز وسیله ای است که همواره حضور آن در مکان هایی که از وسایل گازسوز استفاده می شود کاربرد دارد. با نصب یک دستگاه هشدار دهنده نشت گاز می توانیم از بروز خطرات ناشی از نشتی گاز جلوگیری به عمل آوریم.

هشدار دهنده نشت گاز دارای حساسیت بالا به کلیه گازهای سمی و خطرناک دارد بدین صورت که به راحتی گازهای موجود در اطراف را تشخیص داده و آلارم صادر می کند تا همگان را از وجود گاز سمی مطلع سازد.

نشت یاب گاز ونوس دارای استاندارد CE و دارنده گواهینامه از Kascert آلمان می باشد.

هشدار دهنده نشت گاز ونوس به راحتی در مکان های مختلف قابل نصب می باشد و به راحتی می توان مورد استفاده در تمامی مکان هایی که ازذذ وسایل گازسوز استفاده می شود استفاده نمود.

سنسور نشت یاب گاز ونوسكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه