19 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | الزام بررسی دودکش وسایل گازسوز |
+ Zoom

  الزام بررسی دودکش وسایل گازسوز


وسایل گازسوز همانند آبگرمکن اجاق گاز و غیره در هنگام سوختن گازی ایجاد می کنند که برای انسان فوق العاده خطرساز و مرگ آور می باشد این گاز هیچ گونه علائمی ندارد که فرد را باخبر سازد .نصب دستگاه هشدار دهنده نشت گاز الزامی است که همگی باید در منزل نصب نماییم.


 وسایل گازسوز همانند آبگرمکن اجاق گاز و غیره در هنگام سوختن گازی ایجاد می کنند که برای انسان فوق العاده خطرساز و مرگ آور می باشد این گاز هیچ گونه علائمی ندارد که فرد را باخبر سازد .نصب دستگاه هشدار دهنده نشت گاز الزامی است که همگی باید در منزل نصب نماییم.

دستگاه نشت یاب گاز ونوس دارای حساسیت بالا به گازهای سمی و کربن مونواکسید دارد که در هنگام نشت گاز آلارم هشدار می دهد  تا همگان را از این گاز سمی باخبر سازد

دستگاه هشدار دهنده نشت گاز دارای استاندارد CE و گواهینامه از Kascert آلمان می باشد

  درهنگامی که از وسایل گازسوز گاز کربن منوکسید به هر دلیلی مانند نقص در دودکش و یا عدم استفاده صحیح از آنها دچار نقص وعیب شود خفگی و مسمومیت ایجاد می نماید.

دستگاه هشدار دهنده نشت گاز قابلیت نمایش آستانه هشدار بر روی صفحه دیجیتال را داراست.

دستگاه هشدار دهنده نشت گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه