19 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | شناسایی و مقابله با نشتی |
+ Zoom

  شناسایی و مقابله با نشتی گاز با دستگاه هشدار دهنده نشت گاز


نشتی گاز و اتفاقات ناگوار آن همواره نگرانی همه به شمارمیرود چه بسا عواملی که به بار می آورد باعث انفجار و گازگرفتگی در کل خسارات جانی و مالی را به بار می آورد. نصب یک هشدار دهنده نشت گاز باعث شناسایی نشتی گاز و اعلام هشدار قبل از وقوع واقعه می باشد.


 نشتی گاز و اتفاقات ناگوار آن همواره نگرانی همه به شمارمیرود چه بسا عواملی که به بار می آورد باعث انفجار و گازگرفتگی در کل خسارات جانی و مالی را به بار می آورد. نصب یک هشدار دهنده نشت گاز باعث شناسایی نشتی گاز و اعلام هشدار قبل از وقوع واقعه می باشد. 

دستگاه هشدار دهنده نشت گاز حساسیت بالایی به کلیه گازهای حاصل از سوختن دارد به طوری که بالافاصله بعد از نشتی گاز گازهای سمی را تشخیص داده و هشدار می دهد تا همگان را از وجود گاز سمی کربن منوکسید مطلع سازد.

هشدار دهنده نشت گاز در هنگام نشتی گاز سیستم های تهویه هوا را روشن می نماید تا باعث ورود هوای تنفسی پاک به داخل محوطه شود . نشت یاب گاز ونوس دارای حافظه داخلی ست که می تواند شماره تماس را در خود ذخیره نماید تا خدایی نکرده اگر در منزل نباشید و نشت گازی اتفاق افتاد از طریق تماس با شما به شما اطلاع رسانی کند .

مقابله با نشتی گاز با هشدار دهنده نشت گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه