16 تير 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | دیتکتور هوشمند نشت یاب گاز |
+ Zoom

  دیتکتور هوشمند نشت یاب گاز


دیتکتور هوشمند نشت گاز قابلیت مهار گازهای سمی و مونواکسیدکربن می باشد طوری که بالافاصله بعد از نشت گاز اعلام هشدار می کند تا از وقوع پیشامدهای ناگوار ناشی از گاز جلوگیری نماید.


 دیتکتور هوشمند نشت گاز قابلیت مهار گازهای سمی و مونواکسیدکربن می باشد طوری که بالافاصله بعد از نشت گاز اعلام هشدار می کند تا از وقوع پیشامدهای ناگوار ناشی از گاز جلوگیری نماید.

دستگاه هشداردهنده نشت گاز قابل تنظیم در هر شرایط آب و هوایی می باشد هشدار دهنده نشت گاز ونوس دارای نشان استاندارد و دارنده گواهینامه از kascert آلمان می باشد

هشدار دهنده نشت گاز ونوس حساس به گازهای قابل اشتعال و حاصل از سوختن می باشد و دارای دیگر امکانات منحصر به فردی است که از ایجاد نشت گاز و گاز گرفتگی و دیگر خطرات ناشی از گازگرفتگی مانند خفگی با گاز و مسمومیت ها ی ناشی از گاز کربن منوکسید جلوگیری می کند.

هشداردهنده نشت گاز

هشدار دهنده نشت گاز ونوس-آپاراتكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه