05 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | مقابله با نگرانی تنفس گاز |
+ Zoom

  مقابله با نگرانی تنفس گاز سمی با دستگاه هشدار دهنده نشت گاز


گاز سمی کربن منوکسید که همواره انتشار آن باعث مسمومیت و خفگی می شود این گاز با اینکه سبک تر از هواست اما به راحتی در محیط انتشار می یابد.دستگاه هشدار دهنده نشت گاز می تواند عامل مهمی برای پیشگیری از این چنین مسمومیت های باشد.


 گاز سمی کربن منوکسید که همواره انتشار آن باعث مسمومیت و خفگی می شود این گاز با اینکه سبک تر از هواست اما به راحتی در محیط انتشار می یابد.دستگاه هشدار دهنده نشت گاز می تواند عامل مهمی برای پیشگیری از این چنین مسمومیت های باشد. 

هشدار دهنده نشت گاز قابلیت نصب در هر شرایط آب و هوایی و جغرافیایی را داراست دستگاه هشدار دهنده نشت گاز مجهز به سنسور های فوق حساس به کربن منوکسید و دیگر گازهای سمی و مهلک همچنین گازهای اشتعال زا را داراست .

در هنگام نشتی گاز بالافاصله اعلام هشدار می نماید تا اقدامات لازم مانند تهویه هوا و غیره صورت گیرد هر چند هشدار دهنده نشت گاز در هنگام نشتی گاز علاوه بر اینکه اعلام هشدار می کند باعث روشن شدن سیستم های تهویه هوا می نماید تا باعث خروج هوای سمی به خارج شود .

همچنین دارای قابلیتی است که با ذخیره کردن شماره تماس در آن باعث تماس با شماره تماس های مذکور در هنگام نشت گاز می شود.

هشداردهنده نشت گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه