05 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | سنسور های حساس به نشت |
+ Zoom

  سنسور های حساس به نشت مونوکسید کربن


گاز مونو کسید یک گاز بسیار سمی است،که با بالا رفتن غلظت آن باعث خفگی و مسمومیت می شود.افرادی که در یک فضای بسته در معرض این گاز قرار می گیرند ابتدا احساس کرختی و خواب آلودگی می کنند.و اگر سریعتر مکان را ترک نکنند دچار بیهوشی میشوند.


 گاز مونو کسید یک گاز بسیار سمی است،که با بالا رفتن غلظت آن باعث خفگی و مسمومیت می شود.افرادی که در یک فضای بسته در معرض این گاز قرار می گیرند ابتدا احساس کرختی و خواب آلودگی می کنند.و اگر سریعتر مکان را ترک نکنند دچار بیهوشی میشوند.

 یس بنا براین وجود یک دستگاه هشدار دهنده نشت گاز در مکان های سر بسته یا هر مکانی که از وسایل گاز سوز در آن استفاده می شود نصب یک  دستگاه هشدار دهنده نشت گاز حائز اهمیت می باشد

هشدار دهنده نشت گاز دارای سنسور حساسی نسبت به گازهای فایل اشتعال و غیر قابل اشتعال  مانند مونوکسید کربن دارد.دستگاه هشدار دهنده  در زمان نشت گاز شروع به آلارم  دادن می کند

هشدار دهنده نشت گاز هوشمندكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه