12 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار محصولات | سنسورهای هوشمند به نشت گاز |
+ Zoom

  سنسورهای هوشمند به نشت گاز


امروزه توجه به ایمنی در منزل و همه اماکن از اهمیت به سزایی برخورد است.همه ما در زندگی روزمره ملزم به استفاده از وسایل گاز سوز میباشیم.حال آنکه توجه به ایمنی این وسایل مورد اهمیت است .با نصب سنسورهای هوشمند نشت گاز جلوی عواقب ناشی از خطرات گاز را بگیریمامروزه توجه به ایمنی در منزل و همه اماکن از اهمیت به سزایی برخورد است.همه ما در زندگی روزمره ملزم به استفاده از وسایل گاز سوز میباشیم.حال آنکه توجه به ایمنی این وسایل مورد اهمیت است .با نصب سنسورهای هوشمند نشت گاز جلوی عواقب ناشی از خطرات گاز را بگیریم

  سنسور نشت یاب گاز حساس به کلیه گازهای قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال و سمی میباشد

   هشدار دهنده های نشت گاز قابلیت ذخیره سازی تلفن همراه یا ثابت را داردفته و که هنگام آلارم با شماره های ذخیره شده تماس گرفته و شروع به آژیر کشیدن میکند

  شدار دهنده نشت گاز دارای استاندارد میباشد و دارای نصب بسیار آسان میباشد

 

 

مقابله با نشتی گاز با هشدار دهنده نشت گازكامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه