07 بهمن 1398
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار علمی | نشت گاز و حوادث ناشی |
+ Zoom

  نشت گاز و حوادث ناشی از منوکسیدکربن


نشت گاز همواره حوادثی را به بار می آورد که خسارت جانی و مالی را در بر دارد نشت گاز منوکسید کربن سبب انفجار و مسمومیت گاز می شود این گاز بی رنگ و بی بو می باشد از علائم ناشی از آن خفگی و مرگ می باشد.نشت گاز همواره حوادثی را به بار می آورد که خسارت جانی و مالی را در بر دارد نشت گاز منوکسید کربن سبب انفجار و مسمومیت گاز می شود این گاز بی رنگ و بی بو می باشد از علائم ناشی از آن خفگی و مرگ می باشد.

نصب هشدار دهنده نشت گاز باعث می شود که همواره از خطرات ناشی از مسمومیت و خفگی با کربن منوکسید در امان باشیم.

هشداردهنده کربن منوکسید ونوس دارای نشان استاندارد و گواهینامه Kascert آلمان می باشد

دستگاه هشداردهنده نشت گاز حساسیت بالا به کلیه گازهای قابل اشتعال و سمی دارد این دستگاه مجهز به سنسور های کربن منوکسید می شود.

سنسور منوکسیدکربن
كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه