11 خرداد 1399
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار علمی | هوشیار باشید نشتی گاز خبر |
+ Zoom

  هوشیار باشید نشتی گاز خبر نمی کند!


همه ما می دانیم که گاز منوکسیدکربن گازی کشنده و سمی است این گاز بی آنکه اشخاص را از نشت و انتشار خود باخبر سازد آنها را دچار مسمومیت و در نهایت خفگی می نماید. به افرادی که دچار این گونه مرگ می شوند مرگ خاموش گفته می شود به سبب اینکه هیچ هشداری به انسان نداده و فورا او را از پای در می آورد.


 همه ما می دانیم که گاز منوکسیدکربن گازی کشنده و سمی است این گاز بی آنکه اشخاص را از نشت و انتشار خود باخبر سازد آنها را دچار مسمومیت و در نهایت خفگی می نماید. به افرادی که دچار این گونه مرگ می شوند مرگ خاموش گفته می شود به سبب اینکه هیچ هشداری به انسان نداده و فورا او را از پای در می آورد.

بنابراین پیشرفت علم و تکنولوژی این امکان را فراهم ساخت تا با تولید سنسورهای حساس به گاز کربن مونواکسید جلوی این وقایع تلخ گرفته شود.

دستگاه هشدار دهنده نشت گاز مجهز به سنسور های کربن منوکسید می باشد که حساسیت بالایی به کلیه گازهای قابل اشتعال و سمی دارد طوری که با احساس گاز منوکسیدکربن بالافاصله آلارم هشدار می دهد تا همگان را مطلع سازد.

دستگاه هشدار دهنده نشت گاز مجهز به حافظه داخلی برای ثبت و ذخیره شماره تماس را در خود دارد تا در مواقع اضطراری و نبود اشخاص در منازل آنها را از وضعیت خانه خود باخبر سازد.

هشدار دهنده نشت گاز 

 كامنت

نام


ايميل


سايت


كامنت


دو عدد را با هم جمع کنید

به اضافه